18

Pancho Nikander

Valkrets: Tavastland

"Alla har rätt till en trygg vardag."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Alla har rätt till en trygg vardag. Inom hälsovården skall vi satsa på det förebyggande arbetet och trygga
servicen, så att man får den snabbt och till ett rimligt pris. Vi skall satsa på mångsidig utbildning samt
möjliggöra arbetskraftsinvandring. Vi skall stöda små- och medelstora företagens produktutveckling, göra det lättare för företagen att anställa ny arbetskraft och förbättra våra företagares socialskydd.

Obunden  
Namn: Pancho Nikander
Födelseår: 1981
Hemort: Lahtis
Titel: Företagare
E-post: pancho.nikander@gmail.com