400

Otto Andersson

Valkrets: Nyland

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är 39 år gammal och hemma från Lovisa. Jag jobbar som specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp och justitieminister Anna-Maja Henriksson. Jag har varit stadsfullmäktigeordförande i Lovisa sedan 2017 och medlem i fullmäktige sedan 2013. Jag är också ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde och medlem i välfärdsområdets styrelse. I riksdagsvalet 2019 fick 3348 röster i Nyland. Jag gjorde min militärtjänstgöring vid Nyland Brigad och vid Reservofficersskolan i Fredrikshamn. På fritiden umgås jag helst med familj och vänner. Till mina fritidsintressen hör padel, matlagning och läsning. På sommaren fiskar jag gärna på stugan. Mitt nyaste intresse är att plocka svamp.

Namn: Otto Andersson
Födelseår: 1983
Hemort: Lovisa
Titel: Specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp
www: https://www.ottoandersson.fi

Viktiga politiska frågor