134

Oscar Byman

Valkrets: Egentliga Finland

"Vi måste bygga ett samhälle där alla kan vara den bästa versionen av sig själv!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Finland står inför flera vägval. De beslutsfattare som väljs till riksdagen den andra april måste navigera bland annat ett kraftigt försämrat säkerhetsläge i Europa, en ekonomi som tyder på tuffare tider och de ökande kraven från klimatförändringen. För det är det viktigt att man har en tydlig kompass. Jag placerar mig högerom mittenstrecket på den politiska kartan – utan att kompromissa en tum om liberala värderingar. Vi måste värna om både ekonomin och varandra. Framåt tillsammans betyder för mig att vi bygger ett samhälle där alla kan vara den bästa versionen av sig själv. För en sak är säker - exceptionella tider kräver mera samhörighet och mindre splittring.

Jag är specialmedarbetare till justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. Till min utbildning är jag ekonom. Tidigare har jag ansvarat för samhällsrelationer i Finland och Sverige på ett internationellt börsbolag, samt jobbat för Åbolands tidigare riksdagsledamot Stefan Wallin i riksdagen.

Jag är hemma från Kimitoön. Idrott, jakt och friluftsliv hör till mina största fritidsintressen.

Namn: Oscar Byman
Födelseår: 1996
Hemort: Kimitoön
Titel: Specialmedarbetare
www: https://www.oscarbyman.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utrikespolitik och försvar

Vår säkerhet är viktigast av allt. Vi ska i alla väder handla så, att vi aldrig mera ska se krig på finländsk mark. Ansökan om medlemskap i Nato är ett bestämt steg på den vägen. För Finland som ett litet land, är internationella samarbetsorganisationer och spelregler. Finland ska bidra till att utveckla och upprätthålla dessa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Välfärden måste skapas före den kan fördelas. Vi kan inte leva över våra tillgångar, utan måste få bukt på den växande skuldsättningen. Det ska alltid löna sig att jobba, driva företag och att ta emot arbete. Vi måste se till att det finska näringslivet har bästa möjliga förutsättningar för att lyckas – här gäller det också att locka investeringar och arbetsplatser till vår egen region. En smart näringslivspolitik bygger vidare på våra styrkor och stöder våra traditionella näringar, samtidigt som den främjar en vettig grön omställning som tryggar förutsättningarna för våra finska företag att klara sig också i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Klimatförändringen måste bekämpas effektivt.

Klimatförändringen är det allvarligaste hotet mot vår framtid. Vi måste fokusera på grundproblemet - hur vi ska minska utsläppen från fossil energi och övergå till en kolneutral ekonomi. Ekonomisk tillväxt genom hållbar utveckling är en av våra största möjligheter. Det måste det också vara om vi vill övergå till en grön ekonomi. Vi behöver investeringar, innovationer och incitament för att utveckla och använda dessa innovationer. Enkelt uttryckt - vi måste göra det billigare att bli miljövänlig och dyrare att förorena. Vi kan uppnå en grön ekonomi om vi utvecklar rätt incitament för koldioxidneutralitet.

Läs mer i vårt valprogram ›