20

Nikolai Ylirotu

Valkrets: Tavastland

"För att klara av de utmaningar som Finland genomgår behöver vi framför allt stå stadigt inom tre delområden: företag, utbildning och privathushåll. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Finland genomgår svåra tider både beträffande ekonomi och säkerhet. För att klara av dessa utmaningar behöver vi framför allt stå stadigt inom tre delområden: företag, utbildning och privathushåll. Detta innebär att man måste trygga företagens verksamhetsmöjligheter, tillgången till utbildad arbetskraft, stöda grundforskning samt stöda privathushållens köpkraft, även de svagare hushållen.

Namn: Nikolai Ylirotu
Födelseår: 1968
Hemort: Riihimäki
Titel: Art Director