138

Niklas Guseff

Valkrets: Egentliga Finland

"Det trygga valet -Turvallinen valinta"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag heter Niklas Guseff , 48 år gammal, jag bor i Åbo och är född och uppvuxen på Kimitoön.
Jag är gift och har två egna barn samt två bonusbarn i åldern 12-24 år.
Jag har gjort min arbetskarriär såhär långt inom sjöbevakningen, de senaste åren som vicechef på sjöräddningscentralen i Åbo. Förtroendeuppdrag värda att nämna är styrelse- och fullmäktigeplatsen vid Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha.
På fritiden gillar jag att vistas i skärgården där tiden upptas av stugliv och fiske.

Namn: Niklas Guseff
Födelseår: 1974
Hemort: Åbo
Titel: Sjöräddningsledare ia.
E-post: niklas.guseff@gmail.com
Tel: +358503618890
www: https://www.niklasguseff.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Trygghet och säkerhet

Trygghet i vardagen.
Var och en i Finland skall ha rätt att leva utan oro för den egna säkerheten. Vi måste garantera tillräckligt med resurser för polis, räddningsväsendet och övriga aktörer som ökar tryggheten i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Trygghet i vård och omsorg.
Alla, såväl äldre som barn och unga ska ha tillgång till högklassig vård inom rimlig tid. Mera resurser behövs, speciellt för de ungas välmående samt den allt åldrande befolkningen. Lösningen till personalbristen inom vården är den kommande regeringsperiodens viktigaste uppgift.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utrikespolitik och försvar

Ett trovärdigt försvar.
Det kommande Nato-medlemskapet stärker vår säkerhet och främjar stabiliteten i regionen. Finland bör ändå fortsättningsvis upprätthålla en egen nationell trovärdig försvarsförmåga.

Läs mer i vårt valprogram ›