54

Mikko Ollikainen

Valkrets: Vasa

"Växtkraft för hela Österbotten"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 45-årig småbarnsfar från Malax där jag bor med min sambo och mina två barn som är 7 och 9 år. Till min utbildning är jag klasslärare och journalist. Sedan 2019 har jag fungerat som riksdagsledamot för SFP. Jag är även bland annat fullmäktigeordförande i Malax, ordförande för Österbottens välfärdsområdesfullmäktige och Finlands Svenska Idrott. Innan jag valdes till riksdagsledamot arbetade jag som kommundirektör i Vörå.

Mitt samhällsintresse och engagemang att förbättra vår omgivning har funnits med mig så länge jag kan minnas. Jag ser mig långt som en allmänpolitiker men bland annat frågor som berör vår vardag i Österbotten, oberoende av ålder, ligger mig varmast hjärtat.

Då jag inte arbetar eller sysslar med mina förtroendeuppdrag tycker jag om att motionera, gärna med barnen. Mina favoritsporter inkluderar hockey, skidåkning och curling.

Namn: Mikko Ollikainen
Födelseår: 1977
Hemort: Malax
Titel: Riksdagsledamot, Ped.mag
E-post: Mikko.ollikainen@multi.fi
www: https://mikko.nu
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Utbildningen är vår allra starkaste konkurrensfördel - för vår jämlikhet, framtidstro och för vårt välmående. Under den pågående perioden har flera viktiga insatser gjorts för att förbättra kunskapsbasen hos hela befolkningen, från småbarnspedagogiken till kurser för äldre.

Det är synnerligen viktigt att utbildningen prioriteras högt under kommande period, även om vi lever i utmanande ekonomiska tider. Om vi inte gör det kan det ha enorma konsekvenser på sikt för vårt land. Vi måste bland annat satsa på baskunskaperna (läsa, skriva, räkna) och ge arbetsro i skolorna. Många barn och unga mår dåligt idag. Det är otroligt att stödfunktionerna fungerar i skolaorna och att samarbetet med olika myndigheter fungerar bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trafik och kommunikation

En fungerande infrastruktur är A och O för att hålla hjulen i rullning. Det är otroligt viktigt att folk kan tryggt ta sig till sina arbeten, råvarornas finner sin väg för vidareförädling och att företagen får sina varor till sina kunder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

En av de allra väsentligaste delarna i vårt nordiska välfärdssamhälle är kvalitativ och jämlik hälso- och socialvård men även äldreomsorg. Nära och på eget känslospråk. Den största frågorna innehållsmässigt har beslutats om under den pågående perioden. En del korrigeringar gällande vårdreformen kommer att göras under nästa period men huvudfokus från statligt håll ligger på finansieringen och tillgången på personal.

Den stigande orörligheten är en stor utmaning för vårt välmående, således även för hälsovården och arbetsförmågan.

Läs mer i vårt valprogram ›