420

Mikaela Nylander

Valkrets: Nyland

"God utbildning, högre sysselsättning och företagsamhet skapar välfärd som möjliggör bättre bashälsovård, mångsidigare mentalvård och äldreomsorg. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är energisk och engagerad. Mänsklig och målmedveten på samma gång. Jag lever i en tvåspråkig familj till vilken hör företagarman och tre härliga söner. Familj, släkt och vänner är viktiga för mig. Just nu arbetar jag som statssekreterare för justitieminister Anna-Maja Henriksson. Jag var riksdagsledamot åren 2003-2019.

Namn: Mikaela Nylander
Födelseår: 1970
Hemort: Borgå
Titel: Statssekreterare, ekon.mag.
E-post: mikaela.nylander@gmail.com
Tel: 0505113029
www: https://www.nylandermikaela.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor