133

Markus Blomquist

Valkrets: Egentliga Finland

"Företagarvänligt samhälle, cirkulär ekonomi och grön övergång - Tillsammans kan vi!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

-

Namn: Markus Blomquist
Födelseår: 1971
Hemort: Åbo
Titel: VD
E-post: markus.blomquist@gmail.com
Tel: 0408210419

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Samhällets uppgift är att möjliggöra företagsverksamhet, locka till oss fler investeringar och stöda ägande.
Vi behöver ett företagarvänligt samhälle!

Låt oss samarbeta för ett framtidens samhälle - optimism, konsten att blicka framåt och en tro på framtiden behövs.
Att söka nya exportdestinationer och satsa på exportinitiativ är livsviktigt för Finland i den ändrade världssituationen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Forskning och innovation

Vi måste satsa på utbildning, forskning och innovationsverksamhet samt främja samarbete mellan näringslivet, högskolor och tillväxtföretagsmiljöer.

Utbildningsnivån för de unga måste höjas för att förbättra Finlands konkurrenskraft.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Cirkulär ekonomi och grön övergång erbjuder fler möjligheter än hotbilder!

Vi måste jobba för ett rent Östersjön, närproducerade matvaror och satsa på Nordiskt samarbete.
Finlands natur är känslig och värdefull - naturskyddet måste tas på allvar.
Försörjningsberedskapen är beroende av lokalproducerade livsmedel.
Samarbetet med de övriga nordiska länderna ger en tryggare livsmiljö för alla finländare.

Läs mer i vårt valprogram ›