51

Marja Lindberg

Valkrets: Vasa

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 46-årig trebarnsmamma från Kristinestad. Jag är utbildad doktor i socialpolitik och arbetar som universitetslektor och forskare i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa. Jag är väl insatt i barnfamiljers, barns och ungas välbefinnande och frågor som gäller social- och hälsovård samt utbildning och vill gärna vara med och främja dessa ärenden. Jag är gift med en företagare, och vet hur deras vardag ser ut. Jag vet hur viktig småföretagarnas livskraft är för samhället. På fritiden är jag helst med barnen i ishallen eller motionerar själv i naturen. Jag önskar att alla barn och ungdomar skulle ha jämlika möjligheter att förverkliga sina drömmar, utbilda sig och vara med i fritidsintressen oavsett familjens ekonomiska situation.

SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land - jag lovar att jobba för det!

Namn: Marja Lindberg
Födelseår: 1976
Hemort: Kristinestad
Titel: pol.doktor, universitetslektor
E-post: marja.lindberg@krs.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor