413

Laura Johansson

Valkrets: Nyland

"Framtid | Företag | Frihet "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en tvåspråkig företagarkvinna, ekonomie magister och nyfamiljs mamma från Vanda. Jag har varit företagare i 13 år och sett upp- och nedgångar i både den egna och landets ekonomi. Jag älskar havet, skogen och är jätteintresserad av allt som handlar om informationskrig, informationspåverkan och medier.

Mina teman är företagsamhet och grön omställning, jämställdhet, barn och unga samt mediefostran.

Jag ser att preventiva åtgärder i många olika situationer kunde vara en lösning till lägre kostnader på lång sikt.

Namn: Laura Johansson
Födelseår: 1976
Hemort: Vanda
Titel: Företagare
E-post: laura.johansson@lvngroom.fi
Tel: 0505559292
www: https://laurajohansson.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Jämlikt socialskydd till företagare, stöd under svåra tider och uppskattningen av företagare till den nivån de förtjänar. Den gröna övergången kommer att genomföras smidigt genom att stöda företag att göra mer ekologiska beslut i sin utveckling och i den operativa verksamheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Barn och unga har rätt till studiero och möjlighet till smågrupper - så här minskar vi marginaliseringen. Medieforstran för alla, detta stöder den nationella tryggheten samt minskar polariseringen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Alla människor borde ha rätt till jämlikhet oavsett kön, läggning, hudfärg eller ursprung. Genom att förbättra jämställdheten uppnår vi en högre sysselsättningsprocent och försörjningsnivå.

Läs mer i vårt valprogram ›