51

Juhani Järvinen

Valkrets: Satakunta

"Genom kvalitativ utbildning och närskolor tryggar vi barnens och ungdomarnas framtid. Det bör finnas goda möjligheter att fortsätta med högskolestudier i Satakunta."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag bor i Nakkila och är pensionerad. Fungerar som ordförande för SFP i Satakunta, är medlem i kretsstyrelsen och i partifullmäktige.

Genom kvalitativ utbildning och närskolor tryggar vi barnens och ungdomarnas framtid. Det bör finnas goda möjligheter att fortsätta med högskolestudier i Satakunta. Jag vill att alla barn skall ha möjlighet att ha hobbyer eftersom det skapar välmående. Vi behöver nya arbetsplatser och därför måste vi göra företagens processer för investeringar och diverse lov smidiga och snabba.

Namn: Juhani Järvinen
Födelseår: 1949
Hemort: Nakkila
Titel: Pensionär
E-post: juhani.jarvinen1@icloud.com