48

Johanna Holmäng

Valkrets: Vasa

"Mod och erfarenhet"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Fyrabarnsmor, barnmorska och styrelseordförande i Pedersöre.

Politiken på hemmaplan har gett mig en bra grund att stå på. Jag vet hur våra kommuner och regionen fungerar, och jag har en bra insyn i vårdpolitiken.

Jag anser att alla ska kunna äga sina egna val, och att det är upp till oss politiker att skapa de rätta förutsättningarna.
Vården ska finnas nära, dagvården ska fungera och skolorna ska ha en modern och pedagogisk miljö.
Företagen är grunden för vårt samhälle, och stat och kommun ska tillsammans bidra till att företag kan etablera sig och växa. Det ska löna sig att arbeta. Kommunikationerna ut och in till landsbygden ska fungera.
Jag vill också jobba för bönderna, för svenskan, jämställdhet och för trygghet – under livets alla skeden. Och för mig som barnmorska är vården så klart en av mina hjärtefrågor.

Jag är beslutsam och drivande och får saker att hända – och det är jag stolt över.
För mig handlar politik om att skapa en trygg framtid. Att fatta de svåra beslut som ligger framför oss kräver mod, men också passion, erfarenhet och omdöme.

Att man på riktigt bryr sig.

Namn: Johanna Holmäng
Födelseår: 1982
Hemort: Pedersöre
Titel: Barnmorska
E-post: johanna.holmang@pedersore.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor