408

Ida Flemmich

Valkrets: Nyland

"För att framtiden behöver unga beslutsfattare"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är Ida Flemmich, en kulturproducent från Sjundeå. Jag har de senaste fyra åren jobbat med högskolepolitik, både på lokal, nationell och europeisk nivå.

I och med mina studier, flyttade jag till Helsingfors för ca. 5 år sedan, och började ganska genast bli aktiv inom studievärlden. Jag har suttit som Arcada studerandekår - ASKs styrelseordförande de senaste två åren och har verksamhetsåret 2022 fungerat som styrelsemedlem med ansvar för internationalisering och tjänster i Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf.

Under det senaste året har jag haft äran att resa omkring i Europa och lärt känna de olika ländernas studeranderepresentanter, och vi har alla varit överens om en sak: vi behöver mer unga beslutsfattare!

Jag vill se Finland blomstra till ett mer mångkulturellt, jämställt och internationellt land, ett land som visar exempel åt resten av världen med sina framgångar. Det här kan vi åstadkomma genom att stärka ungas ställning i landet, satsa på utbildning och forskning och genom att våga utvecklas till en framtidens Finland.

Namn: Ida Flemmich
Födelseår: 1996
Hemort: Sjundeå
Titel: Studerande, kulturproducent
E-post: ida.flemmich@gmail.com
www: https://idaflemmich.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Vi behöver satsa på vår utbildning i Finland. Vi har en bra grund att ha världens bästa högskoleutbildning, men för att vi ska kunna nå det målet behöver vi mer resurser för att utvecklas.
Vi har redan nu en fungerande dualmodell, både i andra och tredje stadiet, men vi måste se till att dessa modeller är jämlika med varandra, att studeranden har möjlighet att fortsätta sina studier oavsett sin första utbildning.
Vi måste också inse, att den tillämpade forskningen är minst lika viktig som den akademiska och att vi endast på så sätt skapar en så mångsidig framtid som möjligt.
Genom att satsa på utbildningen, erbjuda tillräckligt med tjänster och erbjuda utbildning på flera språk, kan vi höja arbetskraften och öka mängden sakkunniga i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kulturen skapar samvaro och välbefinnande och gör oss mänskliga. Kultur skapar sysselsättning, mervärde och är värdefull.
Under de senaste åren har kulturens roll stått på spel och vi som samhälle glömt bort dess mening. Kulturens uppgift är att utbilda och framförallt underhålla. Kultur kan vara ögonöppnande men också harmoniskt. Konsten och kulturen är en väldigt viktig del av samhället och vi måste bevara den, hålla den stark och levande och den ska vara tillgänglig, för alla. Genom att säkerställa en kulturpolitik som stöder mångfald och ett brett kulturutbud, stärker vi Finländarnas välmående och välbefinnande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Språk

Svenskan är en viktig del av Finlands kulturarv, en del vi måste värna om och inte låta dö ut.
Det svenska språket är en nyckel till ett nordiskt samarbete och till fler språkkunskaper och inte bara ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Men för att vi i framtiden också ska kunna erbjuda tjänster på svenska, som t.ex. grundskola, sjukvård, public service, poliser etc, behöver vi svenskspråkiga högskoleutbildningar. Svenskspråkiga ska också kunna söka offentliga tjänster utan att det finns krav på fullständiga kunskaper i finska. Vi måste värna om Finland, ett flerspråkigt och mångkulturellt land.
Tvåspråkigheten är en rikedom och därför måste vi stärka svenskans position som Finlands andra nationalspråk.

Läs mer i vårt valprogram ›