406

Henrik Dettmann

Valkrets: Nyland

"Mitt mål är ett flexibelt Finland, där alla kan förverkliga sig själva som en del av ett vinnande lag."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag vill arbeta för ett Finland där investeringar i barn, ungdomar och utbildning är självklarheter även i framtiden.

Jag vill att varje finländare ska ha möjlighet till hobbyer och daglig motion oavsett ålder eller förmögenhet. Jag vill ha ett mer aktivt och flexibelt samhälle, där strukturella hinder eller gamla vanor inte står i vägen för entreprenörskap, arbete, omskolning eller integration.

Jag vill att Finland ska fortsätta vara en liberal västerländsk demokrati som respekterar mänskliga rättigheter, engagerar sig i hållbar utveckling och ger sina medborgare förutsättningar att bli sitt bästa jag och vara en del av ett vinnande lag.

Obunden  
Namn: Henrik Dettmann
Titel: Baskettränare, talare, kolumnist
E-post: team@henrikdettmann.com
www: https://www.henrikdettmann.com/