136

Gunilla "Gilla" Granberg

Valkrets: Egentliga Finland

"Utan företagare stannar Finland! Jag tror på att välfärden måste skapas innan den kan fördelas. De äldre är inte för många - det är de unga som är för få. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

VEM ÄR Gunilla "GILLA" Granberg?

Jag känner mej som en sann åbolänning, uppvuxen i centrum av Åbo, invid Aura å. Jag är student från anrika Katedralskolan och har studerat vid Åbo Akademi, där båda mina föräldrar var anställda. Vårdbergsparken var mitt utevardagsrum.

Kärleken förde mig till Finlands vackraste skärgårdsstad Pargas år 1990.
Jag är gift med Gustav, sjökapten till utbildningen. Vi har två vuxna barn: Alexandra och Christian.

Vi har varit delstidsboende i Kimitoön ”Hitis skärgård” som vi kallade det när jag var barn, i hela mitt liv. Alla somrar tillbringar vi i vårt sommarparadis.

I 12 år hade jag glädjen att jobba som utvecklingschef för Kimitoöns kommun. Där jobbade vi bland annat med den svåra sitsen då FNsteel gick i konkurs. Marknadsföring, näringslivsfrågor, extern EU-finansiering, landsbygdsfrågor, tredje sektorn och byalagen, Att ta fram kommunens strategi hörde bland annat till arbetsuppgifterna. Vi skapade händelser som: September open, Islaparlamentet och Axel Afton.
Dalsbruks hamnutveckling är en av de sakerna jag är mest glad över att vårt gäng fick till stånd.

För två år sedan bytte jag jobb till Axxell utbildning Ab, där jag nu har som uppgift att utveckla samarbetet mellan Axxell och företagarna. Arbetslivschef är titeln.

Jag har också jobbat professionellt i 9 år i Åbo med politik, som kontaktchef för Svenska folkpartiet. ”Den som har roligast vinner” myntade vi då. Det jobbet gav mig en god inblick i vad riksdagsmandatet konkret innebär.

Jag har också jobbat i 7 år med småbarnspedagogik, skapade bl.a. ett dygnet runt öppet daghem som daghemsföreståndare i Pargas stad.

Jag är en engagerad, positiv, lösningsinriktad person som gillar att jobba tillsammans mot gemensamma mål.
VI ÄR MERA ÄN JAG :)

INTRESSEN

Mina stora intressen är politik, körsång, Rotary, padel, böcker och teater

MINA FÖRTROENDEUPPDRAG

- Stadsstyrelsens ordförande och fullmäktigeledamot i Pargas stad
- Fullmäktigeledamot i Egentliga Finlands förbund
- Styrelsemedlem i Visit Turku archipelago
- Styrelsemedlem i Kulturfonden
- Förvaltningsrådsmedlem i TOK
- Ordförande för Svenska kvinnoförbundet i Pargas

VAD VILL JAG ÅSTADKOMMA I RIKSDAGEN?

- Vill jobba med stark framtidstro stenhårt för att stöda företagsamheten i Finland
- Vill se till att Finlands utbildning är av världsklass
- Vill jobba för att de äldre ska ha ett mångsidigt utbud av olika möjligheter till boende och service.
- Åboländska frågor har givetvis hög prioritet

Jag vill vara åbolänningarnas kontakt i riksdagen.

Jag anser att välfärden ska skapas innan den kan fördelas

KONTAKTUPPGIFTER

Vill du stöda mej tag gärna kontakt:
e-post: gunilla.granberg@pargas.fi
telefon: 044 3360150

DEN SOM HAR ROLIGAST VINNER :)

Namn: Gunilla "Gilla" Granberg
Födelseår: 1962
Hemort: Pargas
Titel: Arbetslivschef
E-post: gunilla.granberg@pargas.fi
Tel: +358443360150
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Jag vill att Finland ska vara ett smidigt land för företagarna. Vi ska minska byråkratin och jobba för att ge förutsättningarna för företagarna att växa.
Det ska vara lätt för mikroföretagarna att anställa en till.

UTAN FÖRETAGARE STANNAR FINLAND

Invånaren är viktig
En stark ekonomi väsentlig
En stark ekonomi tryggar servicen, företagsamheten
Utan företag - inga arbetsplatser
Utan arbetsplatser - inga invånare
Utan invånare ingen service, inget behov av offentligt eller privat


Vi behöver locka nya medborgare till Finland. Finland behöver mycket flera människor för att upprätthålla vår nordiska välfärdsmodell.
Vi behöver flera händer inom vårdyrket och många flera i olika andra yrkeskatergorier.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Min insändare i ÅU berättar litet mera vad jag tycker:

Äldrevården – vår (fram)tids utmaning
Som anhörig har jag aktivt följt med äldrevården och dess utmaningar. Det är också en fråga många kontaktar mig om som förtroendevald. Vi vill alla ha en trygg och möjligast högkvalitativ ålderdom, det är vi skyldiga att ge de äldre. Det handlar om mänskliga värderingar, men även om att förutse framtiden – allt fler finländare är över 65 år. Därför är det särskilt tragiskt att nu vittna hur de äldre är tvungna att åka in och ut till jouren, och den stora bristen på vårdplatser.
Vad kan vi då göra? De flesta av oss vill bo hemma så länge som möjligt, men också känna oss trygga, ha sällskap, och få hjälp om det behövs.
Ett koncept jag tror starkt på är det som nu byggs upp runt Åbolands sjukhus – ett välfärdskvarter med modell från Nederländerna. Kvarteret som ligger mitt i centrala Åbo är ett boställe dit man flyttar medan man ännu lever ett aktivt liv. Där kan man fortsätta leva aktivt, med restauranger och kulturliv nära till hands, och alla möjligheter att sköta sin hälsa – bland annat med terapibassäng och gym i samma fastighet. Kvarteret möjliggör därtill ett rikt socialt liv med personer i samma ålder och livssituation som grannar.
I samma kvarter finns också hjälp att få i form av en social- och hälsocentral. En framtidens sådan, med ett bredare utbud än dagens hälsocentraler. Målet där är att satsa mycket på det förebyggande arbetet, samt inkludera specialsjukvård på en grundläggande nivå i likhet med Åbolands sjukhus idag. Social- och hälsocentralen ska föra ett aktivt samarbete med tredje sektorn och enskilda näringsidkare, som verkar i samma fastighet.
Ytterligare tror jag på att utvidga rådgivningsverksamheten till de äldre. På det sättet blir alla kontaktade och uppsökta och problemen kan åtgärdas – i vissa fall förebyggas – i ett tidigare skede.
Jag stöder också varmt en utökad användning av servicesedlar i äldrevården. Det finns idag välfungerande servicehus för äldre, men som inte nära på alla har råd att flytta till. Här kunde offentliga vården bevilja servicesedlar för att hjälpa enskilda individer betala för en plats på önskat serviceboende – därmed eventuellt höja livskvaliteten, eller förlänga ett gott liv, för många fler.
Gilla Granberg
Riksdagsvalskandidat, sfp


Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Vi ska se till att vi har UTBILDNING I VÄRLDSKLASS!

Min insändartext som öppnar upp hur jag tänker kring utbildningsfrågorna.


Vi ska ha världens bästa skola

Ett av mina fokusområden inför riksdagsvalet 2023 är utbildningen. Jag brukar säga att vi skall ha utbildning av världsklass och då menar jag allt från småbarnspedagogiken till universitetsnivån.
I min hemkommun Pargas har vi traditionellt satsat mycket resurser på just bildningen. Vi har mycket god kvalitet på småbarnspedagogiken och också på de olika nivåerna inom våra skolor och för bägge språkgrupperna. Det är vi stolta över.
Vi vill också framöver kunna erbjuda ett heltäckande nät av skolor i Pargas, det är en del av vår attraktionskraft och mycket viktigt med tanke på inflyttningen. På samma gång behöver också se till att kunna använda våra resurser effektivt och hållbart med tanke att också ha resurser att kunna utveckla och investera i vår kommun. En del av denna strategi är att bygga upp ett skolcampus som omfattar både de svenska och finska högstadierna och gymnasierna i Pargas centrum. Därutöver också inrymma yrkesutbildning inom ramen för Axxell i samma fastighetskomplex.
Vi har stora förhoppningar på att ytterligare utveckla samarbetet i fria ämnen mellan de svenska och finska skolorna och på samma gång utveckla den levande tvåspråkigheten som vi har i Pargas. Utan att förminska betydelsen av att hålla isär undervisningen i läroämnen i de svenska och finska skolorna för att säkra allas goda insikter i modersmålet.
Yrkesutbildning på finska skulle vi gärna också ha i Pargas och där hoppas vi på ett kommande samarbete med Axxell.
Pargas är i miniformat en bra helhet för utbildning på allra högsta nivå. Många av de utvecklingsprojekt som utvecklats i Pargas kan med fördel också användas i andra kommuner. Vi har sett exempel som ”Läsväskan” dvs. ett projekt för utvecklandet av elevernas läsglädje tas i bruk i hela Svenskfinland och bli en del av Folkhälsan.
Vi har nyligen sett att Pargas tagits i bruk en helt ny typ av skolklass för elever av olika ålder med olika neuropsykiatriska svårigheter, där det är meningen att eleverna främst skall trivas. Inlärningen följer därefter då eleverna börjat trivas med varandra och med lärare och stödpersonal. Detta är ett helt nytt koncept i Svenskfinland och det blir intressant att följa med resultaten av detta pilotprojekt.
För att inte tala om det goda samarbete våra skolor har med biosfärområdet, som erbjuder eleverna så fina möjligheter till att lära sig olika saker utanför det egentliga klassrummet.

I en viss mening har vi ju t.o.m. undervisning på universitetsnivå, vi har ju Åbo Universitets marinbiologiska forskningsstation på Själö. Den jobbar vi i staden för att kunna bevara också i fortsättningen.

Summa summarum ser jag att vi har mycket bra i Pargas inom denna sektor och vill jobba för att det finns resurser också i fortsättningen för att upprätthålla detta. Detta kräver i sin tur naturligtvis också att dessa frågor prioriteras på nationell nivå och det gör mitt parti som har som mål ”Vi ska ha världens bästa skola”
Gilla Granberg, riksdagsvalskandidat, sfp


Det som också är väsentligt är att lararna i större uträckning än förut skulle få koncentrera sig på sin grunduppgift, att lära.

Läs mer i vårt valprogram ›