45

Greger Forsblom

Valkrets: Vasa

" Trygghet och Framtidstro för hela Österbotten!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mitt namn är Greger Forsblom, 59 år, bosatt i Pedersöre, Esse. Jag är gift med Ann-Britt och tillsammans har vi fyra vuxna barn. Vi har fem barnbarn varav ett i himlen. Efter 30 år som mjölkbonde avslutade jag produktionen för drygt tre år sedan. Sedan maj 2021 arbetar jag som verksamhetsledare på Pörkenäs lägergård. Politiskt aktiv har jag varit sedan 2005. För närvarande är jag medlem av kommunfullmäktige i Pedersöre samt ordförande för tekniska nämnden. 2017-2021 var jag ordförande för kommunstyrelsen. Medlem av Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse (senare samkommunen Österbottens välfärdsområde) 2013-2022. Kretsordförande för Sfp Österbotten 2013-2016. För närvarande är jag ordförande för Kristet samhällsansvar, Sfp:s största medlemsförening.
Jag är mycket idrottsintresserad och är ordförande för IK Falken r.f.

Namn: Greger Forsblom
Födelseår: 1963
Hemort: Pedersöre, Esse
Titel: Verksamhetsledare
E-post: greger.forsblom@pedersore.fi
Tel: +358500368852

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Jag vill arbeta för att alla barn och ungdomar ska känna sig trygga, värdefulla och känna framtidstro. De senaste åren med Coronan har gjort att många studerande känt sig ensamma, isolerade och haft svårt med studier. Nu bör samhället se till att alla barn och unga får det stöd de behöver. Barns och ungdomars fritidsaktiviteter bör vara uppsökande . Studiehandledning samt kurator och övrig studerandevård ska vara lättillgänglig.
Småbarspedagogiken och skolan ska ha tillräckliga resurser och personal.

Läs mer i vårt valprogram ›

Landsbygd och skärgård

Jag vill arbeta för en levande landsbygd. Genom att satsa på vägar och övrig infrastruktur gör vi det möjligt att bo och verka på landsbygden. Företag som vill etablera sig på landsbygden ska uppmuntras med flexibel och snabb planerings och tillståndsförfarande. Genom att företag skapas och utvecklas skapas möjligheter att bo även utanför tätorter.


Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Jag vill arbeta för ett samhälle där alla beslut som tas av politiker ska utgå från alla människors lika värde. Besluten ska beakta de berörda individernas situation och behov. Genom samarbete mellan det offentliga, privata aktörer och tredje sektorn kan vi spara pengar samt bygga ett mjukare samhälle.
Speciellt inom åldringsvården är detta viktigt. Trygghet måste vara ledordet i all åldringsvård och de äldre som inte längre vill eller kan bo hemma ska erbjudas plats på boende i nära kända miljöer.

Läs mer i vårt valprogram ›