59

Frans Villanen

Valkrets: Vasa

"Arbetsro i skolvärlden och framtidstro i all beslutsfattning"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag heter Frans Villanen och är utbildad speciallärare, journalist och snart också statsvetare. Utöver mitt dagliga arbete som projektledare fyller jag vardagen med idrott i olika former. Därtill är jag medlem i bland annat Vasas stadsfullmäktige och stadsstyrelse.

Vi lever i en tid där allt färre barn föds samtidigt som befolkningen blir äldre. Bara i Österbotten har vi idag en skrikande brist på arbetskraft. Redan därför är det extra viktigt att vi redan idag satsar på morgondagens arbetskraft; barn, unga och studerande. Vi kommer behöva alla händer vi kan få.

Jag representerar en ny generation av politiker och står för en modig, framåtsträvande politik. Genom långsiktigt och målmedvetet beslutsfattande som sträcker sig över flera regeringsperioder bygger vi en bättre framtid.

Namn: Frans Villanen
Födelseår: 1995
Hemort: Vasa
Titel: PM, Projektledare, pol.mag. studerande
E-post: frans.villanen@vaasa.fi
Tel: 050 5598505
www: https://www.fransvillanen.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Utbildningen i Finland är ett av vårt lands största trumfkort och skall så förbli. För det krävs satsningar.

Vi måste se till att gruppstorlekarna i skolan inte blir för stora och att elever som mår dåligt får hjälp i tid. Vi ser också en tydlig trend på att stödbehovet bland elever ökar, vilket förutsätter fler speciallärare och övriga vuxna i skolan.

Vi behöver se värdet i våra yrkesskolor och möjliggöra tillräcklig närundervisning för de studerande. På gymnasienivå är det skäl att granska studentskrivningens roll med kritiska ögon. Det är inte rimligt att två och ett halvt år av inlärning mäts genom ett prov, på en dag.

I högskolevärlden bör vi slopa kvoten för förstagångssökande, den fungerar inte i praktiken. Vi måste också låta bli att straffa studerande som vill jobba vid sidan av sina studier och sporra företag att anställa fler praktikanter. Utbildningen ska fortsättningsvis vara gratis.

Som utbildad speciallärare uppvuxen i en lärarfamilj är det en självklarhet för mig att stå upp för bildning. Satsningar på utbildning är satsningar på framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Ingen finländare ska behöva gå arbetslös för att det inte finns jobb och ingen ska heller behöva tacka nej till arbete för att det inte är lönsamt. Det ska alltid löna sig att jobba.

Vi måste göra det enklare för företag att anställa personal samt främja läroavtalslösningar i en större utsträckning. Sysselsättningsgraden bör höjas till närmare 80% för att vi ska ha råd med vår välfärd.

Eftersom befolkningen blir allt äldre samtidigt som färre barn föds behöver vi mer arbetskraftsinvandring till Finland. Bara i Österbotten har våra företag ett skrikande behov av arbetare. Också processerna och integrationen av utländsk arbetskraft måste gå smidigare. Idag är t.ex. Migris verksamhet snudd på katastrof.

I riksdagen kommer jag arbeta för ett Finland där inhemska företag kan växa till globala vägvisare. Staten ska vara en möjliggörare – inte någon som begränsar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Som en (förhållandevis) ung person börjar jag vara trött på att höra hur unga är framtiden. Men visst är det delvis sant.

Dagens ungdom är morgondagens skattebetalare och dem som ska hålla Finland flytande. Därför måste vi föra en politik som skapar förutsättningarna för de unga att lyckas. Jag vill jobba för ett Finland där alla barn har en gratis hobby och en meningsfull fritid, där de får må bra helt enkelt.

Var och en ska få växa upp och förverkliga sig själv i en trygg miljö omgiven av vuxna som bryr sig.

Städer och kommuner ska stödas i investeringar som främjar en sund livsstil för både barn och vuxna. Det här behöver inte vara mångmiljonsatsningar och kan förverkligas till exempel i form av statligt stöd för byggande av motionsanläggningar.

Jag står för en långsiktig politik där vi satsar på unga genom tillräckliga resurser längs utbildningsstigen och modiga investeringar som stärker Finlands konkurrenskraft idag och i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›