414

Emilie Jäntti

Valkrets: Nyland

"En röst för icke röstberättigade såsom röstberättigade"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mitt namn är Emilie Jäntti, 22 år gammal studerande och samhällspåverkare.
Samhällsaktivism och politik har redan från ung ålder varit nära mitt hjärta. Jag har sedan 13-årsåldern haft en rad olika förtroendeuppdrag varav de första var högstadiets elevkår och Raseborgs ungdomsfullmäktige. Detta intresse förde mig sedan vidare till att idag studera samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi.
Jag brinner för utbildningspolitik,mänskliga rättigheter och rätten att kunna var med och påverka i beslutsfattande från en ung ålder, samt att alla oberoende bakgrund ska få vara delaktiga i beslutsfattandet.

Namn: Emilie Jäntti
Födelseår: 2001
Hemort: Raseborg
Titel: Studerande, Assistent på dagem
E-post: Emilie.jantti@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Skolan är en grundsten i vårt samhälle och varje barn ska ha rätt till en högklassig utbildning som är driven av kunnig och behörig personal. För att vi i framtiden också ska ha ett utbildat och välfungerande samhälle måste vi fortsätta att satsa på utbildningen.

Jag vill jobba för en inkluderande och trygg skola som är fri från mobbning
Jag vill arbeta för att de ska finnas fler utbildade skolpsykologer och kuratorer
Jag vill arbeta för en förnyad sexualudervsining

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Våra barn och unga är vårt lands framtid. Därför behöver vi se till att de mår bra, får en högklassig utbildning och en trygg uppväxtmiljö.
För att kunna bygga ett samhälle som gynnar alla är det viktigt att också barn och unga hörs i beslutsfattandet.

Jag vill arbeta för mera resurser inom småbarnsfostran och ett säkerställande av att de ska finnas behörig personal på varje daghem.
Jag vill arbeta för en nationell hobby garanti.
Jag vill arbeta för att sänka rösträttsåldern till 16 år.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Finland ska vara ett tryggt land och en föregångare i arbete för mänskliga rättigheter.
Vi ska satsa på en bra och effektiv integration.

Jag vill arbeta för asylsökandes rättigheter och underlätta familjeåterföreningar
Jag vill arbeta för att samernas rättigheter säkras
Jag vill arbeta för en nationellt omfattande terapi garanti

Läs mer i vårt valprogram ›