49

Christoffer Ingo

Valkrets: Vasa

"I riksdagen, med ditt förtroende, tänker jag arbeta för Österbotten."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är Christoffer Ingo, bonde, fullmäktigeordförande i Korsholm och lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC. Jag är hemma från Älvbyarna i Korsholm.

Jag ställer upp i riksdagsvalet, för att jag upplever att jag kan bidra till en bättre nationell politik. Politik som gynnar den enskilda Österbottningen, företagande, barn och unga i alla utbildningsstadier och vuxna i arbetslivet.

Det kontaktnät jag under åren i politiken har byggt upp kommer behövas, och med det stöd som enskilda Korsholmare och företagare i Österbotten har visat kan jag tryggt tro på framgångsrika år i riksdagen om väljarna i Vasa valkrets ger mig förtroendet. Jag är ödmjuk till att starkt stöd innebär mycket ansvar.

Namn: Christoffer Ingo
Födelseår: 1994
Hemort: Korsholm
Titel: Lantbrukspolitisk sakkunnig, Landsbygdsföretagare
E-post: christofferingo@gmail.com
www: https://christofferingo.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Landsbygd och skärgård

I riksdagen vill jag arbeta för den Österbottniska landsbygdsbefolkningen:

- Österbottningarnas rätt att själva bestämma över sin mark och natur.

- Nödvändig grundläggande vägskötsel och underhåll.

- Service på eget modersmål på lika villkor

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärproduktion

I riksdagen vill jag arbeta för lantbrukets konkurrenskraft:

- Revidering av konkurrenslagstiftningen för att begränsa handelns makt.

- Inga nya krav som ökar kostnader inkommande regeringsperiod.

- Lantbrukets permanenta befrielse från fastighetsskatt

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

I riksdagen vill jag arbeta för vill stärkt näringsliv och utbildning:

- Satsningar på Österbottniskt kunnande som motsvarar näringslivets behov.

- Jämlik och trygg skola i hela landet.

- Slopad behovsprövning och minskad byråkrati kring utländsk arbetskraft.

Läs mer i vårt valprogram ›