421

Anders Portin

Valkrets: Nyland

"Ekonomin och miljön är centrala och de går att kombinera! Förnybara råvaror, ny energiteknik och förnuft i statsekonomin är Finlands väg."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är agroforst magister (forstmästare) till utbildningen och har jobbat såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Jag har tre vuxna barn och bor i Esbo på tumanhand med min fru.

De senaste tre åren som ministermedarbetare har fördjupat min syn på politiken. Med min ena period i Grankulla fullmäktige och tre perioder (första som ersättare) i Esbo fullmäktige har jag fått en bred syn på sakfrågor och på politik och vet hur saker ska drivas framåt.

Ekonomi, naturresurser, miljö, energi och säkerhetsfrågor är frågor som är viktiga för mig.

Viktigaste förtroendeuppdragen:

- Fullmäktigeledamot i Esbo 2017 -, ersättare 2013-2017
- Stadsstyrelsemedlem 2019-2020
- Medlem av stadsplaneringsnämnden i Esbo 2021 -
- Medlem av styrelsen för HRM (Helsingforsregionens miljötjänster) 2013-2021
- Medlem i Grankulla stadsfullmäktige 1988-1990

Namn: Anders Portin
Födelseår: 1959
Hemort: Esbo
Titel: Agro-Forst.mag Specialmedarbetare för minister
E-post: anders.portin1@gmail.com
Tel: 040 58 66 179
www: https://andersportin.fi

Viktiga politiska frågor

Ekonomi

Vi kan inte fortsätta med ett underskott i statsbudgeten som bygger på lånade pengar.
Det viktigaste är nu att få företagsamhet, investeringar och arbetsplatser. Sysselsättningen har utvecklats i rätt riktning, men vi måste komma ännu längre. Tillståndsprocesserna måste bli smidigare, speciellt för investeringar i miljö- och klimatsmart teknik, vi behöver tillräckligt med utsläppsfri energiproduktion och vi behöver arbetskraftsinvandring då årskullarna annars minskar i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Finland har alla möjligheter att vara i frontlinjen när det gäller miljöteknik.

Vi har vår förnybara resurs skogen! Ett träd är som en kemikalieförpckning, och allt som går att tillverka av olja går i princip att tillverka av träfiber. Material som ersätter plast, textilier, kemikalier och läkemedel. Och naturligtvis är träbyggnader långvariga kollager.

På energisidan kan vi bli stora. Redan nu är 90 % av vår elproduktion fossilfri. Det gäller att öka den utsläppsfria elproduktionen - här har vindkraften en stor betydelse - och se till att kraftöverföringen i landet fungerar bra.
Med förmånlig, klimatsmart energi kan vi locka industri - vätgas är bara ett exempel - och på det sättet skapa arbetsplatser och välstånd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Det är ungefär ett år sedan som Ryssland inledde sitt brutala anfallskrig i Ukraina. Det som vi hoppades hörde till en gången tid i Europa skedde.
Lyckligtvis har vi i Finland ändå trots allt varit rätt väl förberedda. De som har varit i armén kan tänka tillbaka på värnpliktstiden och på vad och varför vi lärde oss där. Finland har nyligen investerat i F-35 planen som ersätter Hornet-planen. Ingen kritiserar för övrigt det beslutet mera. Och vår beredskap är också i övrigt god. Vi har en Beredskapsförsörjningscentral som ska se till att det finns bland annat baslivsmedel, energi, läkemedel och utsäde. En sådan organisation finns det inte i många länder.

Vi måste fortsätta att satsa på att förbereda oss på att vara beredda på eventuella yttre hot.

Den inre säkerheten är naturligtvis också mycket viktig. Här gör Säkerhetspolisen (Supo) ett bra jobb. För oss politiker är det förebyggande arbetet viktigt. Att skolorna fungerar väl, lärarna är motverade och att vi i stadsplaneringen beaktar och förhindrar segregering.

Läs mer i vårt valprogram ›