53

Anders Norrback

Valkrets: Vasa

"Den österbottniska landsbygden och skärgården behöver sin förespråkare"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är riksdagsledamot, bonde, småföretagare, make och fembarnsfar som idag är bosatt i Övermark, Närpes. Jag är aktiv i lokalpolitiken som fullmäktigeledamot i Närpes. Som styrelseordförande i Finlands Svenska 4H och Centralförbundet för Fiskerihushållning jobbar jag aktivt med landsbygds- och skärgårdsfrågor. Jag är också engagerad i frågor gällande utbildning och kultur och ordförande för SÖFUK, Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur.

Under min första period i riksdagen har jag arbetat för den österbottniska landsbygden och skärgården, något som jag också vill göra i fortsättningen. För mig är det viktigt att vi utvecklar möjligheterna till att idka näring i olika former på landsbygden och i skärgården. Jag förespråkar en miljöpolitik som bygger på sunt förnuft. Utbildnings- och kulturfrågor engagerar mig och ligger mig nära hjärtat. Dessa ämnen står mig närmast, men som riksdagsledamot har man förmånen att vara allmänpolitiker och engagera sig i alla typer av frågor.

Namn: Anders Norrback
Födelseår: 1963
Hemort: Närpes
Titel: Landsbygdsföretagare / Riksdagsledamot
E-post: anders.norrback@riksdagen.fi
Tel: +358 50 514 4385
www: http://andersnorrback.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Landsbygd och skärgård

Livsbetingelserna på landsbygden och skärgården ser till många delar olika ut jämfört med det urbana samhällets förutsättningar. I mitt uppdrag som politiker är ett viktigt element att skapa förståelse för förutsättningarna att leva, bo och verka på landsbygden och skärgården. Jag vill vara med och bygga broar så att förståelsen mellan stad och landsbygd/skärgård ökar. Den tudelning som kan synas i denna fråga gagnar ingen.


Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Den ekonomiska politiken behöver basera sig på de grundläggande fakta att över tid behöver inkomsterna överstiga utgifterna, såväl inom den offentliga, som inom den privata sektorn. Detta gäller även för alla människors privatekonomi. Därför är en av de viktigaste uppgifterna i politiken att skapa stabila och trygga förutsättningar för företag, samt att sporra till företagsamhet.


.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Vårt lands välstånd bygger på en bred allmän kompetens bland hela befolkningen, och att vi också utvecklar spetskompetens inom bestämda områden. Vårt främsta konkurrensmedel i en global värld är en hög kunskapsnivå. Grunden till vårt välstånd är att vi har ett fungerande skolsystem, börjandes med grundutbildningen, ända fram till det livslånga lärandet

Läs mer i vårt valprogram ›