132

Tomas Björkroth

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

"Politiikkaa, jonka Suomi kestää"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Suomen vihrein RKP:läinen.

Koulutukseltani olen ympäristöbiologi (Filosofian maisteri) Åbo Akademista. Viimeiset kymmenen vuotta olen työskennellyt Axxellin luonnonvarayksikön yksikönjohtajana Brusabyssä Kemiönsaarella. Ennen työtä ammatillisen koulutuksen parissa toimin yrittäjänä ja projektikonsulttina matkailu- ja ympäristöaloilla.

Asun Paraisten saaristokaupungissa vaimoni Sarin, kolmen poikani ja mäyräkoiran kanssa.

Olen Paraisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja, viihdyn golfradalla ja pidän pitkistä, rauhallisista juoksulenkeistä.

Olen Paraisten kaupunginvaltuuston jäsen RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja. Puolueessa toimin myös RKP:n puoluevaltuuston varapuheenjohtaja ja puolueen Varsinais-Suomen piirin varapuheenjohtaja.

Nimi: Tomas Björkroth
Syntymävuosi: 1970
Kotipaikka: Parainen
Titteli: FM, yksikönjohtaja
Sähköposti: tomas.bjorkroth@axxell.fi
Puhelinnumero: 044 739 7276
www: https://tomasbjorkroth.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Meillä on valtiona, maana ja kansana kestokykymme. Kun se jossakin loppuu, kasvaa kuorma muualla.

Päätöksilläni pyrin varmistamaan, ettei se jää missään liian raskaaksi kantaa.

Siksi en tee taloudellisia päätöksiä, joita luonto tai ihmiset eivät kestä, tai ympäristöpäätöksiä, joita kassa ei kestä. Vihreä kestokyky vahvistuu, kun panostetaan innovaatioihin, jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa, mikä taas vahvistaa taloutta, jolla voidaan vahvistaa koulutusta. Kestokykynsä on myös lapsilla ja nuorilla, ja siihen on ennen kaikkea panostettava. Se nimittäin pitkällä tähtäimellä varmistaa koko Suomen kestokyvyn.

Politiikka on luonnosta tuttua kiertokulkua: kokonaisuus pitää osata hahmottaa, koska jokainen päätös vaikuttaa kaikkeen. Vain ymmärtämällä kokonaiskuva voidaan tehdä politiikkaa, jonka Suomi kestää.

LUPAAN

Haluan, että lapseni saavat nauttia Saaristomerestä sellaisena, kuin minä muistan sen omasta lapsuudestani.

Kansanedustajana työskentelisin puhtaamman Itämeren puolesta edistämällä fossiileista polttoaineista luopumista, kierrättämällä maatalouden ravinteita, parantamalla jäteveden puhdistusta, lisäämällä yhteistyötä HELCOM:in suositusten seuraamiseksi sekä tukemalla kalastusta ja yleisiä asumisedellytyksiä saaristossa.

Haluan, että käytämme luonnonvarojamme kestävästi niin, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus samojen resurssien käyttämiseen.

Kansanedustaja edistäisin kokonaisajattelua energiatuotannossa ja -käytössä, kehittäisin metsätaloutta niin, että hiilinielu säilyy metsissämme, pyrkisin korottamaan metsätalouden tuotteiden jalostusastetta, kehittäisin elintarviketuotantoa ilmastoa, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia silmälläpitäen.

Haluan myös parantaa mahdollisuuksia pitkän tähtäimen kehitystyöhön ja investointeihin yrityksille, jotka toteuttavat vihreää siirtymää ja kehittävät kiertotaloutta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulutus

Kestokyky vahvistuu, kun panostetaan innovaatioihin, jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa, mikä taas vahvistaa taloutta, jolla voidaan vahvistaa koulutusta.

Pitkällä tähtäimellä Suomen kilpailukyvyn perusta on vahva koulutustaso. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö tuottaa innovaatioiden ja kasvuyritysten positiivisen kierteen.

On tärkeää, että nuoret pääsevät töihin heti valmistumisensa jälkeen. Toimiva yhteistyö koulujen ja elinkeinoelämän välillä helpottaa tätä siirtymistä. Jatko- ja täydennyskoulutus, mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen pitää turvata, jotta osaamisen taso säilyy.

Suomen koulujärjestelmä ja yliopistot ovat myös iso tasa-arvotekijä yhteiskunnassa. Jos koulutukseen halutaan kannustaa ja tasa-arvoa kasvattaa, koulutuksen tulee olla maksutonta kaikilla asteilla.

Meillä ei ole varaa sulkea koulutuksen portteja keneltäkään.

LUPAAN

Kansanedustajana ajaisin, että
- koulutus on kaikilla asteilla maksutonta
- koulutukselle, tutkimukselle ja kehittämiselle on riittävästi varoja

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret ovat maamme tulevaisuus, ja siksi heihin on erityisesti panostettava.

Elämän ensimmäiset tuhat päivää ratkaisevat paljon.

Neuvolatoiminta, raskauteen ja synnytykseen liittyvät terveydenhuollon palvelut sekä perheiden moniammatilliset tukipalvelut ovat panostuksia, jotka tuottavat hyvinvointia heti. Varhaisen vaiheen satsaukset ovat myös investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin sekä yksilölle, että yhteiskunnalle pitkälle tulevaisuuteen.

Korona ja pandemian jälkeinen aika, ovat jättäneet jälkensä nuoriin.

Nuoret kokevat yleistä ahdistusta myös ilmastosta, sodasta Euroopassa ja maailman tilasta.

Joka neljäs suomalainen saa elämänsä aikana jonkin mielenterveysdiagnoosin. Koulutus, työ ja vakaa toimeentulo suojaavat mielenterveyden häiriöiltä.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Siksi panostus lapsiin ja nuoriin on investointi maamme kestokykyyn ja mahdollisuuteen tulevaisuudessa ylläpitää esimerkiksi hyvätasoista vanhustenhuoltoa

LUPAAN

Olen sitoutunut Anna ääni lapselle -ehdokkaaksi (Lastensuojelun Keskusliiton kampanja). Sen myötä lupaan turvata toimillani lasten ja nuorten hyvinvointia, huomioida lapset päätöksenteossa sekä vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden uskoa tulevaisuuteen.

Kansanedustajan työskentelisin sen eteen, että mielenterveys- ja terapiapalvelut olisivat ilmaisia alle 29-vuotiaille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›