101

Satu Roberg

Vaalipiiri: Helsinki

"Koulutus, kulttuuri ja hyvinvointi ovat yhteiskuntamme perusta. "

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen rehtori, opettaja ja musiikkitieteilijä. Kampanjoin koulutuksen, kulttuurin ja hyvinvoinnin puolesta. Runsaat 30 vuotta olen tehnyt työtä näiden asioiden parissa niin kentällä toimijana kuin oppilaitoksen sekä taidelaitosten johtajana, siksi nämä aiheet ovat hyvin lähellä sydäntäni.
Koulutus, kulttuuri ja hyvinvointi kuuluvat meille jokaiselle kaikissa ikäluokissa. Jotta voimme säilyttää yhteiskunnassamme nykyisen tason sekä parantamaan olemassa olevia heikkouksia ja ongelmia, tulee meidän myös tehdä vastuullista talouspolitiikkaa. Ilman hyvinvointia ei ole taloutta ja ilman taloutta meillä ei ole hyvinvointia. Meidän tulee siis kehittää Suomea kestävän kehityksen periaatteella, jossa päätöksenteossa otetaan huomioon ihminen, ympäristö ja talous.
Tutustu tarkemmin teemoihini alla olevasta valikosta. Ajatukseni kulttuurista- ja koulutuksesta löydät ko. otsikoiden alta. Hyvinvoinnin teemat kuten mielenterveys, arvokas ikääntyminen sekä omaishoito löydät otsikon Sosiaali- ja terveydenhuolto alta.
Vaikutan Sivistan elinkeinopoliittisessa valiokunnassa, sekä RKP:n koulutuspoliittisessa valiokunnassa ja RKP:n kaupunkipoliittisessa valiokunnassa. Olen RKP:n Helsingin piirihallituksen jäsen sekä Munkinseudun RKP:n hallituksen jäsen.
Vaikka kulttuuri- ja taidetapahtumat ovat vahva osa niin arkeani kuin vapaa-aikaani, löydät minut myös liikuntakentiltä tai muuten vain luonnossa samoilemassa. Parhaiten rentoudun perheeni seurassa, lenkkeilemällä koiramme kanssa tai sohvalla hyvän kirjan äärellä.
Ota yhteyttä mikäli haluat keskustella lisää kanssani. Olen sinun äänesi näiden asioiden puolesta!

Nimi: Satu Roberg
Syntymävuosi: 1970
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: FM, Rehtori
Sähköposti: satu.roberg@gmail.com
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Koulutus

Koulutuksesta ja tutkimuksesta ei saa leikata. Koko koulutussektorille, aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin pitää antaa työrauha. Koulutuspolitiikan tulee olla pitkäjänteistä ja yli hallituskausien ulottuvaa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstövajeen paikkaamiseksi opettajien koulutusta tulee lisätä pääkaupunkiseudulla. Taidekasvatusta ja taiteen perusopetusta tulee vahvistaa huomioiden kaikki ikäluokat aina varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen asti. Erityistukea tarvitsevien ja vammaisten nuorten koulutuspaikkoja tulee lisätä pääkaupunkiseudulla ja tukitoimia vahvistaa, jotta heidän työllistymistään voidaan edistää. Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrää tulee lisätä pääkaupunkiseudulla työvoiman riittävyyden varmistamiseksi. Tutkimus- ja kehittämistyötä korkeakouluissa pitää lisätä, jotta saamme uusia innovaatioita ja sitä kautta taloutemme nousuun. Aikuisiän jatkuvaan oppimiseen tulee panostaa. Osaamisen uudistaminen on tulevina vuosina yksi yhteiskuntamme keskeisistä mahdollisuuksista ja haasteista.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kulttuuri

Kulttuurisektorin rahoitus tulee nostaa yhteen prosenttiin valtion talousarvion menoista. Kulttuuri on investointi tulevaisuuteen. Se on kansakuntamme tärkeintä pääomaa. Meidän pitää tunnustaa kulttuurialan merkitys ja potentiaali hyvinvoinnin, yhteiskuntakehityksen ja kestävän tulevaisuuden merkittävänä tekijänä. Osallistumisen ja osallisuuden on oltava mahdollista yhdenvertaisesti koko maassa ja kaikille eri tuloluokissa.
Kulttuuri- ja tapahtuma-ala ei ole menoerä, vaan merkittävä elinkeino- ja kasvuala, jonka avulla voimme uudistaa yhteiskuntaa ja vahvistaa taloutta. Tätä ei ole osattu hyödyntää riittävästi. OIkein kohdennettuna kyseessä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin sekä taloudelliseina että hyvinvoinnillisina hyötyinä. Luovat alat ovat globaalisesti merkittäviä elinkeinotoiminnan alueita.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on merkittävä työllistäjä. Iso osa alalla työskentelevistä ovat yrittäjiä tai itsensä työllistäjiä. Ongelmana on se, että yhteiskuntamme sosiaaliturvajärjestelmä ei tunnista kulttuurialalla tehtävää työtä. Ongelman selvittäminen tulee kirjata hallitusohjelmaan ja sosiaaliturvajärjestelmä tulee päivittää siten, että se tunnistaa myös itsensä työllistäjät alasta ja työsuhteesta riippumatta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Hyvinvointi
Hyvinvoinnissa kärkiteemat minulle ovat mielenterveys ja omaishoito kaikissa ikäluokissa. Hyvinvoinnin takaamiseksi tulee vahvistaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, niin lasten ja nuorten kuin aikuis- ja senioriväestön osalta. Mielenterveysongelmat ovat voimakkaassa kasvussa. Lapsilla ja nuorilla on merkittäviä ongelmia päästä tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Riittävien lasten- ja nuorisopsykiatrian resurssien lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen tukea, mielenterveystaitojen opettelua sekä mielen hyvinvointia edistävää yhteisöllistä toimintaa, kuten harrastuksia.

Meidän ei tule unohtaa kasvavaa eläkeväestöämme. Yhteiskuntamme edelleen kehittämiseksi tarvitaan eläkeläisväestön vahvaa osallistumista. Heidän joukossa on paljon hyväkuntoisia, jotka haluavat toimia aktiivisina yhteiskunnan jäseninä mm. työelämässä. Meidän tulee tarjota eläkeläisille mahdollisuus tehdä palkkatyötä eläkkeen ohella tukemalla työssäkäyntiä verotuksen keinoin.
Meidän ei tule myöskään unohtaa niitä eläkeläisiä, jotka hyväkuntoisina haluavat vielä kehittää itseään, jotta voivat pysyä työmarkkinoilla eläkeiän jälkeenkin tai voivat toimia yhteiskunnassa itsenäisesti. Mm digitaitojen vahvistamiseen tulee panostaa.
Meidän tulee myös huolehtia niistä, jotka eivät pysty enää toimimaan aktiivisesti. Kaupunkisuunnittelun tulee ottaa paremmin huomioon ikäihmisten liikkumisen haasteet.
Tarvitsemme asumisratkaisuja, jotka kannustavat yhteisöllisyyteen ja aktiiviseen elämään turvallisessa ympäristössä. Ikäihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen vanhuuteen, eikä ketään saa jättää yksin.
Eläkeläisten merkitys omaishoitajina on suuri. Omaishoitajalakia tulee uudistaa sekä työn ja omaishoidon yhteensovittamista tulee helpottaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›