416

Petra Lind

Vaalipiiri: Uusimaa

"Sujuvan, toimivan ja antoisan arjen puolesta."

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Askolassa asuva entinen porvoolainen, jonka sydän sykkii lämpimästi koko Itä-Uudellemaalle.

Vankan toimittajauran tehnyt filosofian maisteri, nykyään viestintäkoordinaattori, jonka vapaa-aika kuluu politiikan parissa. Urheiluhullu, kulttuurin ja kirjallisuuden ystävä, nykyään myös mokkaruutuja leipova korisjuniorin äiti sekä koiranomistaja.

Toimittajan työ on tuonut laajan näkemyksen seudusta, yhteisön kaikilla tasoilla. Olen utelias, tiedonhalukas ja kyseliäs, ja haluan vaikuttaa yhteiskuntaa positiiviseen suuntaan.

Olin ehdolla kunnallisvaaleissa 2021 ja tulin valituksi, ensimmäisenä RKP-laisena Askolassa kautta aikojen. Luottamustehtäviä on myös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Sitoutumaton  
Nimi: Petra Lind
Syntymävuosi: 1975
Kotipaikka: Askola
Titteli: Viestintäkoordinaattori
Sähköposti: petra.lind@askola.fi

Vaaliteemat

Maaseutu ja saaristo

Haja-asuttujen alueiden elinvoima on minulle prioriteetti. Sujuvan arjen on oltava mahdollinen myös taajaman ulkopuolella; täälläkin pitää pystyä asumaan, tehdä töitä, voida hyvin, viihtyä ja harrastaa.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että koulu, kauppa, kirjasto, terveyskeskus ja muut peruspalvelut löytyvät riittävän läheltä myös syrjäseudulla ja saaristossa.
Tarvitsemme aktiivisen ja vivahteikkaan politiikan.

Haja-asutusalueiden vahvuuksia on tuotava entistä enemmän esille ja sen myötä edesauttaa paikallisten yrittäjien mahdollisuuksia. Kotimaiset tuottajamme ovat elintärkeitä; elämme turbulentteja aikoja ja meidän pitää tukea ratkaisuja, joilla omavaraisuutemme taataan.

Paikallisyhteisön sydän sykkii turvallisena, toistemme tukemana. Minulle on tärkeää vahvistaa yhteenkuuluvuutta koko Itä-Uudellamaalla ja tehdä töitä koko alueen ja alueelle tärkeiden kysymyksien eteen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Liikenne

Hyvissä yhteyksissä on lisäarvoa, sitä kautta ihmiset pystyvät sujuvasti liikkumaan kodin, työpaikan ja harrastuksien välillä.

Meidän tulee satsata enemmän nykyisen tieverkoston ylläpitoon ja korjaukseen, samalla katsomalla eteenpäin ja raivaamalla tietä kestäville, innovatiivisille liikenneratkaisuille, jotka palvelevat paremmin kuin nykyiset.

Liikenneyhteydet ovat enemmän kuin perinteiset tiet ja liikenne. Nopea kuituyhteys on prioriteetti nykypäivän digitalisoidussa maailmassa. Sujuvat nettiyhteydet ovat etätyön ja yrittämisen edellytys haja-asutusalueilla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Kestävyys teemana on enemmissä määrin tuotava mukaan päätöksentekoon kaikilla päätösasteilla. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa tinkiä luonnon moninaisuudesta ja antaa tietä luonnonvarojen liikakäyttöön.

Ilmastomuutos on tosiasia ja minun Suomeni on ympäristön edelläkävijä, jossa kestäviä ratkaisuja vaalitaan. Meidän tulee edistää uudenlaisia, ympäristöfiksuja ratkaisuja, meidän tulee kehittää kestäviä tuotteita ja palveluita, meidän tulee kierrättää enemmän ja oppia kuluttamaan vastuullisesti. Tarvitsemme aktiivisen ja ekologisesti kestävän metsätalouden ja Itämeri, jonne on kielletty laskea laivojen käsittelemättömiä jäte- ja pesuvesiä.

Energiatuotanto on Suomelle tärkeä kysymys. Jokainen meistä voi osallistua energiatalkoisiin, mutta meidän tulee myös satsata uusiutuvan energian lisäämiseen sekä edistää kotimaisten, päästövähäisten polttoaineiden kehittämistä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›