418

Mathew Mailaparampil

Vaalipiiri: Uusimaa

"Työskentelen kanssasi muutoksen vuoksi"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Mathew Mailaparampil on RKP:n jäsen. Hän on koulutukseltaan Dimplomi-insinööri ja on ollut myös yrittäjä. Hän asuu Laaksonlahdessa vaimonsa Catherinen ja 5 lapsen kanssa. Mathew ja Catherine työskentelevät ICT-alalla.

Mathew Mailaparampil on syntynyt Intiassa ja on Suomen ja Ranskan kaksoiskansalainen. Hän saapui Suomeen 23 vuotta sitten opiskelijana. Hän työskenteli tutkijana muutaman vuoden Tampereen Teknillisessä yliopistossa, jonka jälkeen hän aloitti työt Nokian matkapuhelinkehityksessä, jossa hän työskenteli useissa eri tehtävissä. Myöhemmin hän aloitti yrittäjänä digitaalisen tekniikan ja kiinteistöalan aloilla. Hän on myös mukana varainhankinnassa ja innovaatioprojekteissa. Tänä aikana hän huomasi, että Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) politiikka ja arvot sopivat hänen eetokseensa. Tästä syystä hän on RKP:n ehdokkaana ja odottaa innokkaasti päästä tekemään kanssasi työtä muutoksen vuoksi.

Nimi: Mathew Mailaparampil
Syntymävuosi: 1976
Kotipaikka: Espoo
Titteli: DI
Sähköposti: info@mathew.fi
Puhelinnumero: 0400342986
www: https://mathew.fi/

Vaaliteemat

Lapset ja nuoret

Viisi lapsen isänä ymmärrän täysin lapsiin sijoittamisen ja heidän hyvinvointinsa edistämisen tärkeyden. Kannatan varhaiskasvatusta tukevia toimenpiteitä, mukaan lukien laadukkaan varhaiskasvatuksen ja lastenhoitopalvelujen saatavuus. Tähän sisältyy keskittyminen varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja mielenterveysalan ammattilaisten koulutukseen ja palkkaamiseen kouluihin.

Teen parhaani tukeakseni perheitä tarjoamaan heille resurssit, joita he tarvitsevat lastensa hoitamiseen, mukaan lukien vanhempainloma ja perheystävälliset työpaikat. Korostan
On tärkeää suojella lapsia väkivallalta, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä ja tarjota heille turvallinen ja tukeva ympäristö, jossa he voivat kasvaa ja menestyä.

Käsittelen muita nuorisoon liittyviä kysymyksiä, kuten tarvetta tarjota nuorille pääsy koulutukseen ja työllistymismahdollisuuksiin sekä tukea heidän mielenterveystään ja hyvinvointiaan. Puolustan lapsiin ja nuoriin investoimisen tärkeyttä ja työtä sellaisen yhteiskunnan luomiseksi, jossa kaikilla nuorilla on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa.

EI TULEVAISUUTTA ILMAN NUORTEN HYVINVOINTIA

Ymmärrämme nuorten hyvinvoinnin edistämisen merkityksen valoisamman tulevaisuuden kannalta. Lupaamme tukea nuorisoaloitteita ja panostaa koulutukseen ja mielenterveyspalveluihin varmistaaksemme, että nuorilla on menestymiseen tarvittavat resurssit ja tuki.

Pyrimme vähentämään kiusaamista ja edistämään suvaitsevaisuutta ja keskinäistä kunnioitusta kaikentaustaisten nuorten keskuudessa. Tuemme myös ponnisteluja päihteiden väärinkäytön torjumiseksi ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi, mukaan lukien pääsy urheiluun ja vapaa-ajan toimintaan.

Lisäksi uskomme investoimiseen kohtuuhintaisiin asuntoihin ja asunnottomuuden vähentämiseen tarjotaksemme nuorille vakaat ja turvalliset elinolosuhteet. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että jokainen suomalaisella nuorella on mahdollisuus menestyä ja saavuttaa täysi potentiaalinsa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Aion painottaa ensisijaisesti ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi toteutettavien toimien tärkeyttä. Kannatan kestävää kehitystä edistävää politiikkaa,
mukaan lukien investoinnit uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja kestävään liikenteeseen.

Uskon, että Suomi voi ottaa johtavan roolin kansainvälisissä toimissa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Korostan Suomen luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen merkitystä tuleville sukupolville.

Puolueemme ympäristövisio asettaa etusijalle kestävän kehityksen ja planeetan vastuullisen hoidon.

MEILLÄ ON VAIN YKSI PLANEETTI

Me puolueena ymmärrämme planeettamme suojelemisen ja sen säilyttämisen tuleville sukupolville. Lupaamme tukea toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi investoimalla uusiutuviin energialähteisiin ja edistämällä energiatehokkuutta.

Uskomme jätteen ja saastumisen vähentämiseen sekä kestävien kulutus- ja tuotantotottumusten edistämiseen tukemalla kiertotalousmallien kehitystä. Pyrimme suojelemaan Suomen ainutlaatuista luonnonympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta muun muassa edistämällä kestäviä metsänhoitokäytäntöjä sekä vähentämällä torjunta-aineiden ja muiden haitallisten kemikaalien käyttöä.

Olemme sitoutuneet rakentamaan tulevaisuutta, jossa asetamme etusijalle planeettamme terveyden ja elämme sopusoinnussa luonnon kanssa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Tuen puolueeni näkemystä vastuullisesta ja kestävästä talouspolitiikasta, joka asettaa etusijalle kasvun, työpaikkojen luomisen ja sosiaalisen vastuun, ja kannatan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) tukevaa politiikkaa sekä innovaatioita ja yrittäjyyttä kannustavia toimenpiteitä. .

Edistän koulutukseen ja ammattikoulutukseen panostamisen tärkeyttä, jotta Suomella on ammattitaitoista ja sopeutuvaa työvoimaa, joka pystyy kilpailemaan nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa. Taloudellinen visiomme painottaa sosiaalisen vastuun merkitystä keskittyen kestävän kehityksen edistämiseen ja sen varmistamiseen, että talouskasvu hyödyttää kaikkia yhteiskunnan jäseniä.

Kannatan tasapainoista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa talouspolitiikkaa, joka tukee kasvua, työpaikkojen luomista ja sosiaalista vastuuta.

TYÖTÄ KOHTI VASTUULLISTA TALOUSPOLITIIKKAA

Puolueena lupaamme pyrkiä kohti vastuullista talouspolitiikkaa, joka luo uusia työmahdollisuuksia, tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä edistää kansainvälistä kilpailukykyä.

Panostamme koulutukseen ja tutkimukseen parantaaksemme Suomen kilpailukykyä ja edistääksemme innovaatioita. Tuemme kestävää maa- ja metsätaloutta ja edistämme aluekehitystä investoimalla infrastruktuuriin paikallisyhteisöjen tukemiseksi.

Edistämme myös kiertotaloutta, vähennämme jätettä ja saastumista sekä tuemme kestävää matkailua ja kulttuuriperintöä. Uskomme oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen verotusjärjestelmään, joka kannustaa yrittäjyyteen ja talouskasvuun sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioiden.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›