94

Kent Ketomäki

Vaalipiiri: Helsinki

"Kolutusystävällinen vaihtoehto!"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen Kent Ketomäki, 35 vuotias luokanopettaja Helsingissä. Opiskelin Åbo Akademissa ja koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri.

Toimin Helsingfors svenska lärarföreningin, HSL:n puheenjohtajana. Olen myös Finlands svenska lärarförbundetin, FSL:n valtuuston jäsen.

Vapaa-ajallani vietän aikaa perheen ja ystävien kanssa. Harrastan ruuanlaittoa ja skeittausta.

Nimi: Kent Ketomäki
Syntymävuosi: 1987
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Luokanopettaja
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Koulutus

Investoinnit kouluun ja koulutukseen ovat investointeja Suomen tulevaisuuteen. Ilmainen koulutus on kuin peruskallio, jonka päällä yhteiskuntamme seisoo. Meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa koulu tarjoaa korkeatasoista koulutusta sukupuoleen, tuen tarpeeseen tai asuinpaikkakuntaan katsomatta.

Tarvitsemme peruskoulun, joka antaa kaikille oppilaille perustaidot ja edellytykset toisen asteen tutkinnon suorittamista varten. Jokaisella toisen asteen opiskelijalla tulee olla riittävät taidot jatko-opintoja varten, tai ammattiosaamista, joka vastaa työelämän vaatimuksiin.

Tämän vision toteutuminen edellyttää, että meillä on tarpeeksi erityisopettajia ja erityisluokanopettajia, jotka voivat tukea oppilaita silloin, kun tuen tarvetta esiintyy. Kolmiportaisen tuen rahoitusta ja resursointia täytyy kohdentaa siten, että jokainen tuen tarpeessa oleva oppilas saa sellaista tukea, jota hän on oikeutettu saamaan.

Meidän täytyy myös varmistaa, että meillä on kouluissa tarpeeksi opettajia. Nykypäivän koulu on käynyt läpi monia muutoksia ja uudistuksia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Nyt on aika keskittyä opetukseen, luoda turvaa, kohdata oppilaat ja olla läsnä heille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset ja nuoret

Suomi mielletään usein lapsiystävälliseksi maaksi. Voisimme kuitenkin huomioida lasten tarpeet vielä paremmin.

Meidän tulee huolehtia siitä, että molemmilla huoltajilla on mahdollisuus olla kotona lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Työnantajien ja tulevien isien asenteisiin vaikuttamalla, voimme lisätä isien mahdollisuuksia jäädä vanhempainvapaalle hoitamaan lastaan.

Kaikilla lapsilla tulisi myös olla oikeus ilmaiseen varhaiskasvatukseen. Peruskoulu, toinen aste ja korkeakouluopinnot ovat jo nyt ilmaisia ja seuraavaksi on varhaiskasvatuksen vuoro.

Lapsilla ja nuorilla tulee olla pääsy hoitoon ja mielenterveyspalveluihin, kun tarvetta ilmenee. Kenenkään alaikäisen ei tule odottaa viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia saadakseen hoitoa omalla äidinkielellään.

Meidän täytyy jatkossakin panostaa ennaltaehkäisevään työhön. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus osallistua yhteen maksuttomaan harrastukseen. Tarvitsemme myös nuorille turvallisia kokoontumispaikkoja ja tiloja, joissa he voivat kookoontua tapaamaan ikätovereitaan ja kohdata turvallisia aikuisia.

Nuoria koskevassa päätöksenteossa täytyy kuunnella heitä ja selvittää heidän toiveitaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Haluan tehdä töitä sen eteen, että lapsemme ja lastenlapsemme saavat kokea puhtaan saariston, koskemattomat metsät ja neljä vuodenaikaa.

Itämeren suojeleminen on tärkeää, sillä sen ekosysteemi on hyvin herkkä. Meidän on tulevaisuudessakin vähennettävä päästöjä ja varmistettava, että Itämeren meriluonnonvaroja hyödynnetään kestävällä tavalla.

Lähes kolmasosa kaikista suomen lajeista on joko uhanalaisia tai punaisella listalla. Tämän vuoksi on tärkeää suojella ja säilyttää osa metsistämme. Metsien luonnonvarojen käyttöä ja hyödyntämistä tulee toteuttaa pitkäjänteisesti siten, että se on kestävällä pohjalla ja huomioi luonnon monimuotoisuuden.

Lisäksi tahdon työskennellä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan puolesta, joka kannustaa kestäviin ja ekologisiin valintoihin yksilö- ja yritystasolla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›