Allmän information

Vad handlar valet om?

Som ett resultat av social- och hälsovårdsreformen kommer vi den 23 januari 2022 att gå till valurnorna för att rösta i ett alldeles nytt val, välfärdsområdesvalet. Under processens gång har man även talat om landskapsval, sote-val och regionval, men välfärdsområdesval (på finska aluevaalit), är den officiella benämningen.

Det är en av de största reformerna i Finland sedan självständigheten. Vi får ett nytt system i Finland då hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet flyttas till välfärdsområdena 1.1.2023. 21 välfärdsområden och Helsingfors stad kommer att ta hand om social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Finland. Hur dessa tjänster i framtiden kommer att se ut bestäms av ett fullmäktige, välfärdsområdesfullmäktige. Det är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet – och de väljs i valet den 23.1.2022. Observera att Helsingfors stad ändå utgör  ett eget område, där går man inte till val utan stadsfullmäktige sköter även dessa frågor.

Varför behövs en social- och hälsovårdsreform?

En reform är nödvändig för att vi ska kunna se till att alla finländare på ett likvärdigt sätt har tillgång till den bästa vården och omsorgen, även i framtiden. Det har gjorts flera försök att reformera social- och hälsovårdssystemet. De allra flesta inser att vi inte kan fortsätta så här. Vi har stora skillnader i hälsa och välfärd runt om i landet och vårdkvaliteten varierar beroende på kommun eller område. Finlands befolkning blir också äldre och kostnaderna ökar hela tiden, samtidigt som också behovet av vård ökar.

Vem får rösta i valet?

Röstberättigade i välfärdsområdesvalet är den som senast på valdagen 23.1.2022 fyller 18 år och vars hemkommun 51 dagar före, dvs. den 3.12.2021, är en kommun som hör till välfärdsområdet i fråga. Är man medborgare i ett land utanför EU ska man ha bott två år i Finland för att få rösta.

Hur röstar man?

I välfärdsområdesvalet kan du rösta på själva valdagen i din vallokal eller rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Den egentliga valdagen är söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningen pågår i Finland under tiden 12–18.1.2022 och utomlands 12–15.1.2022. Framöver kommer välfärdsområdesvalet att ske i samband med kommunalvalet, så nästa val är i april 2025.

Finns det begränsningar gällande vem som får ställa upp i valet?

Man får ställa upp i välfärdsområdesvalet också fast man nu har en ledande ställning i kommuner och samkommuner och därför inte fått ställa upp i kommunalval. Personalen övergår till välfärdsområdena först i början av 2023 och därför tillämpas inte begränsningar av valbarheten på dem vid det första välfärdsområdesvalet. Om den som valts till välfärdsområdesfullmäktige inte längre är valbar när det nya anställningsförhållandet har inletts 2023, tar en ersättare plats istället.

Valkretsar

Varje välfärdsområde fungerar som en valkrets i välfärdsområdesvalet. Välfärdsområdena är 21 stycken till antalet och motsvarar nästan de nuvarande landskapen. Varje välfärdsområde har egna kandidater och du som väljare röstar på kandidater som ställts upp i ditt eget välfärdsområde.

Välfärdsområdena är följande:

 • Egentliga Finlands välfärdsområde
 • Satakunta välfärdsområde
 • Egentliga Tavastlands välfärdsområde
 • Birkalands välfärdsområde
 • Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
 • Kymmenedalens välfärdsområde
 • Södra Karelens välfärdsområde
 • Södra Savolax välfärdsområde
 • Norra Savolax välfärdsområde
 • Norra Karelens välfärdsområde
 • Mellersta Finlands välfärdsområde
 • Södra Österbottens välfärdsområde
 • Österbottens välfärdsområde
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde
 • Norra Österbottens välfärdsområde
 • Kajanalands välfärdsområde
 • Lapplands välfärdsområde
 • Östra Nylands välfärdsområde (Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo)
 • Mellersta Nylands välfärdsområde (Borgnäs, Hyvinge, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända och Tusby)
 • Västra Nylands välfärdsområde (Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis)
 • Vanda och Kervo välfärdsområde

 

Varför ska man rösta?

I valet väljs ett fullmäktige för välfärdsområdet. Fullmäktige har den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet. Fullmäktige besluter bland annat om budgeten och hur tjänsterna ordnas. Det fullmäktige som väljs i januari 2022 kommer att ha en avgörande roll för välfärdsområdets framtid. I valet finns det alltså en historisk möjlighet att påverka vilka beslutsfattare som är med och bestämmer om hur reformen förverkligas på bästa möjliga sätt.

SFP har alla chanser att vara en stark röst på många håll i Finland, men för det krävs just din röst. Det är nu grunden läggs för hur verksamheten ska fungera i praktiken och det är därför extra viktigt att SFP är starka så att vi kan se till att servicen finns nära dig, fungerar på ditt modersmål och är ändamålsenlig för alla. Vi har alla ett ansvar att se till att våra vänner, släktingar och grannar går och röstar – ett nytt val kan förstås kännas främmande, men i en demokrati är det viktigt att så många som möjligt går och röstar.

SFP kommer att lansera sitt valprogram inför välfärdsområdesvalet 2022 under hösten 2021.

Vad gör välfärdsområdesfullmäktige?

Välfärdsområdesfullmäktige har hand om välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Väfärdsområdesfullmäktige består av 59–89 fullmäktigeledamöter beroende på hur många människor som bor i välfärdsområdet. Mandatperioden är fyra år. Det första välfärdsområdesfullmäktige kommer att dra upp riktlinjerna för hela verksamheten, välja centrala tjänstemän och besluta om hur servicestrukturen kommer att se ut. Lagen ger ramarna för verksamheten, det är de förtroendevalda och tjänstemännen i välfärdsområdena som besluter om hur det ska fungera i praktiken.

Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter välfärdsområdesstyrelsen och övriga organ inom välfärdsområdet och väljer en direktör för välfärdsområdet.. Det fullmäktige som väljs i januari 2022 kommer att ha en stor möjlighet att påverka välfärdsområdets framtid. 

 

 För ytterligare information om valet kan du besöka soteuudistus.fi/sv/framsida och justitieministeriets sida vaalit.fi/sv.