133

Jari Aho

Vaalipiiri: Oulu

"Maaseudulla tulee voida elää ja asua. Elinvoimainen Pohjois-Pohjanmaa on meidän kaikkien etu."

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Haluan tehdä työtä sen puolesta, että myös maaseutualueet olisivat elinvoimaisia. Maaseudulla tulee voida elää, asua ja yrittää. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee meidän esimerkiksi kohtuullistaa polttoainekuluja, koska välimatkat ovat pitkiä. Kotimainen ruoantuotanto on minulle erityisen tärkeä, ja tuottajan tuleekin saada riittävä tulo tuotteistaan. Kotimaisella ruoantuotannolla on suuri merkitys myös maamme huoltovarmuudessa. Meidän tulee olla aktiivinen toimija myös EU-tasolla, jotta esimerkiksi metsiä koskevat päätökset tehtäisiin täällä Suomessa ja maanomistajia kuullen. Hyvällä yhteistyöllä saamme enemmän aikaiseksi. Metsälaki tulee uudistaa niin, ettemme tuhoa nuoria metsäalueita. Haluan myös vähentää maanteillä tapahtuvien hirvi- ja peuraonnettomuuksien määriä. Näitä voisimme vähentää esimerkiksi kasvattamalla kaatolupien määriä, mutta myös tienvarsien raivauksilla voisimme parantaa näkyvyyttä. Jokainen onnettomuus vaikuttaa moniin asioihin: ihmisten terveyteen, aiheuttavat taloudellisia kuluja, vakuutusmaksuihin j.n.e.

Nimi: Jari Aho
Syntymävuosi: 1971
Kotipaikka: Pyhäjärvi
Titteli: Autonkuljettaja

Vaaliteemat

Maaseutu ja saaristo

Minulle maaseutu on tärkeä, eikä maaseutua voi tuoda. Suomalainen maaseutu on säilytettävä elinvoimaisena ja maaseudulla on huolehdittava teiden kunnosta. Alkutuotanto on kotimaisen huoltovarmuuden kannalta tärkeä asia. EU:n direktiivit ovat suosituksia, eivätkä lakiasetuksia. Suomi ottaa usein EU-direktiivit lakeina käyttöön, mikä ei välttämättä suoraan heijastu Suomen edun mukaisena.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali -ja terveydenhuolto on tärkeä asia, jotta kaikki suomalaiset saavat tarvitsemiaan palveluita läheltä, nopeasti ja edullisesti. Jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla varaa tarvitsemiinsa lääkkeisiin. Mielestäni omalääkäri-järjestelmä tulee ottaa käyttöön terveydenhuollossa. Huonokuntoiset, sairaat potilaat, eivät kuulu kotihoidon piiriin, vaan heidän tulee saada tarvitsemansa hoito esimerkiksi hoivakodeissa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Talous

Verotusta pitäisi muuttaa niin, että korkean suhdanteen aikana veroja kerättäisiin enemmän ja matalan suhdanteen aikana vähemmän. Näin taloudelliset taantumat ja talouslamat olisivat lyhyempiä ja laskukaudet eivät olisi niin jyrkkiä. Tämä vaikuttaisi myös elintasoeroihin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›