431

Fredrik Waselius

Vaalipiiri: Uusimaa

"Freddi fiksaa!"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen 44-vuotias neljän lapsen isä joka työskentelee pedagogisena koordinaattorina Smartkultur i Nyland projektilla, Luckanilla. Olen myös muusikko ja koulutukseltani medianomi.

Kokemukseni politiikassa tulee Kauniaisten kaupunginvaltuustosta jossa olen ollut jäsenenä vuodesta 2001. Tällä hetkellä toimin kaupunginhallituksen jäsenenä ja olen myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuuston varajäsen.

Eduskuntavaaleissa minun painopisteeni ovat kestävä ja vastuullinen politiikka, sekä taloudessa että ilmastokysymyksissä, nuorten vointi ja kulttuuri.
Nämä kytkeytyy toisiinsa monella tavalla.

Nimi: Fredrik Waselius
Syntymävuosi: 1978

Vaaliteemat

Lapset ja nuoret

On meidän vastuu työskennellä nuorten paremman voinnin eteen!
Hyvinvointi on yhtälö jossa vähennetään sinuun kohdistuneet odotukset todellisuudesta. Nuorille tämä yhtälö on tällä hetkellä valitettavasti miinuksella.
Meidän tulee luoda tulevaisuudenuskoa ja varmistua siitä että jokainen nuori kokee että hänellä on paikka yhteiskunnassamme ja merkityksellistä sisältöä elämässään.

Nuoriin täytyy kohdistua vähemmän paineita ja heille täytyy luoda tapoja vaikuttamaan. Nuoret pitää ottaa mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla yhteiskunnassa, eikä vain kunnissa niin kuin nyt on. Epäonnistunutta lukiouudistusta täytyy tarkistaa ja korjata niin että lukiot ovat enemmän yleissivistäviä ja vähemmän kilpailua ja painetta. Suomen mallia tulee laajentaa ja kehittää ja meidän tulee tehdä lapsi- ja nuorivaikutusarviointia päätöksenteossa.

Tarvitsemme lisää aikuisia kouluihin, tarpeelliset resurssit kiusaamisvastaiselle työlle ja toimiva inkluusio eli resurssoitu inkluusio.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kulttuuri

Kulttuuri on hyvän elämän edellytys ja se edistää hyvinvointia. Ilman kulttuuria emme ole sivistysvaltio, ilman taidetta emme ole kansakunta.
Ilmaston vaatima elämänmuutos tarvitsee myös kulttuuria. Siellä kuulemme äänet ja näemme kuvat jotka antavat meille toivoa, ideoita ja avaimia uusille maailmoille. Tarvitsemme lisää kulttuuria kaikkialle päiväkodeista vanhuushoitoon.

Siksi meidän tulee korottaa kulttuurin valtiontukea. Panostukset kulttuuriin ovat investointeja jotka maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti sekä taloudellisesti että hyvinvoinnissa mitattuna. Ei olla tarpeeksi hyödynnetty taide- ja kulttuurielämän kykyä uudistaa yhteiskuntaa ja vahvistaa taloutta. Kulttuuri on aina resurssi, ei menoerä. Taloudellisen arvon lisäksi taiteella ja kulttuurilla on myös oma arvo itsessään.

Freelancereiden sosiaalturvan uudistaminen on erittäin tärkeä asia. On käynyt ilmi ettei järjestelmä tunnista itsensä työllistäjät alasta ja työsuhteesta riippumatta. Samaan aikaan freelancereita on entistä enemmän. Tämän järjestelmän uudistaminen on erittäin tärkeää monelle taiteilijalle, muusikolle, teknikolle, valmentajalle y.m.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Talous

Tulevat vuodet eivät tule olemaan helpommasta päästä. Tämä korottaa entisestään kestävän ja vastuullisen talouspolitiikan tarvetta. Suomi on jatkossakin pohjoismainen hyvinvointivaltio ja talouspolitiikkamme tulee olla pitkäjänteinen ja hillitä velkaantumista. Emme kuitenkaan tule rahoittaa veronalennuksia miljardiveloilla.

Kestävyys tarkoittaa myös mahdollisuuksia. Ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden eteen työskentely on meille edellytys eikä meidän tule vain osallistua tähän, meidän tulee johtaa ja näyttää tietä vihreässä siirtymässä ja tarttua niihin mahdollisuuksiin joita se tarjoaa. Energiaomavaraisuutemme vahvistuu luopuessamme fossiileista polttoaineista. Kestävyys tarkoittaa myös menestystä, turvallisuutta, rauhaa ja terveyttä. Kehitys ja innovaatio kulkevat käsi kädessä siirtymän kanssa.

On myös tärkeää resurssoida ne investoinnit jotka sitä tarvitsevat. Meillä ei esimerkiksi ole varaa säästää koulutuksessa. Inkluusio ja kiusaamisvastainen työ tarvitsevat rahoitusta mutta pitkässä juoksussa tämä tulee kuitenkin edullisemmaksi kuin rahoittamatta jättäminen. Meidän tulee myös turvata terveydenhuoltomme.

Hyvinvointia ei saa purkaa. Sitä tulee päinvastoin kehittää. Kestävä talous sattaa jopa tuottaa parempaa hyvinvointia kuin sokea BKTn kasvattaminen.

Meidän tulee olla vastuullisia mutta huomaavaisia. Meillä tulee tehdä työtä sydämellä ja aina huomioida haavoittuvimmassa asemassa olevia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›