142

Camilla Sonntag-Wilenius

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

"Ei sahata oksaa, jolla pesämme on. Ei piiloteta haasteitamme, vaan ratkaistaan ne! Suomen on saavutettava enemmän niukemmalla. "

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen koulutettu mielenterveyshoitaja, sosiaalityöntekijä, seksuaalineuvoja ja -terapeutti, perheasiain sovittelija ja työnohjaaja. Olen synnynnäinen Salolainen, joskin olen myös asunut monella eri paikkakunnalla Suomessa ja ulkomailla, lapsena myös neljä vuotta New Yorkissa. Vuosituhannen alussa olin mukana Salon valtuustossa ja lautakunnissa useamman kauden.
Olen kahden Åbo Akademissa opiskelevan äiti ja ahkeran yrittäjän puoliso. Kuulun moniin vähemmistöihin ja siksikin korostan moninaisuuden arvoa. Yhteiskunnallinen suuntautuneisuuteni ilmenee työ- ja vapaa-ajankiinnostuksistani, joiden lisäksi nautin myös musiikista, kulttuurista ja viherpeukaloinnista. Olen alun perin kissaihmisiä, ja nyt koulutan toista koiraani avustajakoiraksi. Hyödynnän julkisen liikenteen palveluja ja koen toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon hyvin tärkeäksi, haluten myös kehittää sitä sekä palveluntuottajien että asiakkaiden näkökulmasta. Nautin uuden oppimisesta ja käytän mielelläni osaamistani ja luovuuttani laajasti.

Nimi: Camilla Sonntag-Wilenius
Syntymävuosi: 1972
Kotipaikka: Salo
Titteli: Sosiaalityöntekijä, perheoikeuden asiantuntija
Sähköposti: sfp@wilenius.eu

Vaaliteemat

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Lähes kaikki Suomessa ovat hyödyntäneet sosiaali- ja terveyspalveluja elämänsä aikana, ja tulevat tekemään niin jälleen. Lapsilisät, kouluterveydenhuolto, perusterveydenhuolto, erityispalvelut, vanhusten huolto ja kolmannen sektorin tuki ovat tavanomaisia palveluja, jotka ei voi pitää itsestäänselvyyksinä. Haluan toteutettavaksi oikea-aikaisia, tehokkaita ja ennalta ehkäiseviä palveluprosesseja, jotka hyödyttävät sekä asiakkaita että palveluntuottajia. Omalla pitkäaikaisella kokemuksella molemmilta puolilta vastaanottopöytää ymmärrän myö molempien osapuolien turhautumista; rajalliset voimavarat tai resurssit, puutteelliset ohjelmistot ja mahdollisuudet vuorovaikutukseen, usein useampia samanaikaisia haasteita. Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava tälle vuosituhannelle! Jatkuvan tai toistuvan inhimillisen pahoinvoinnin ja kärsimyksen sijaan on palveluiden kehittämisen kautta voitava vaikuttaa siten, että voimaannumme ja voimme viettää arkea ilman ylettömiä vaikeuksia.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Näkisin otsikon mieluumin käännettynä muotoon Maahanmuutto ja osallistaminen, sillä osallistaminen koskee kotouttamista paremmin monien synnynnäisten vähemmistöjen kokemaa toivetta voida osallistua nykyistä paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen ylläpitämiseen.

Suomi tarvitsee uusia osallistujia ja panoksensa yhteisölle antavia. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta kaikki voivat tehdä jotakin. On tärkeää jatkaa siltojen rakentamista niin yksilöiden kuin yhteisöjen välillä innovatiivisen yhteistyön mahdollistamiseksi. Eristäytyminen ja yksinäisyys ovat vakava uhka niin yksiläille kuin kansakunnalle. Tarvitaan koko kylää huolehtimaan jäsenestään, ei vain nuoruudessa vaan läpi elämän. Voisimmepa kaikki varmistua siitä, että joku tarttuu käteemme kun itse kurotamme apua kohti, tai että apumme myös otetaan vastaan, kun haluamme sitä antaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tutkimus ja innovaatiot

Kenellä, mihin, milloin, missä ja miksi on pääsy mihin relevanttiin tietoon tulevaisuudessa? Miten varmistamme oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon koskien kaikkia tietoresursseja, ei vain henkilökohtaisessa käytössä vaan opetuksessa, innovaatioissa, hallinnossa ja palveluissa? Tiedon saavutettavuus ja osallisuus sen käytössä mutta myös turvallisuus ja suojaus ovat keskeisiä kaikille kansalaisille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›