Kort om kandidatsidan

Din kandidatbild och -video laddas upp automatiskt. Om din bild saknas är det alltså inget problem, den dyker upp!

Sidan öppnar den 28.2. Var vänliga och dela inte din profil innan den 28.2.

Hur du loggar in/ändrar lösenord

Kandidaternas användarkonto är förknippat med den e-postadress som inbjudan har skickats till. E-postadressen fungerar som ditt användarnamn.

Till din kandidatsida kan du logga in här ›

Ifall du har glömt lösenordet, så kan du återställa det här ›

Hurdan sorts information väntas du fylla i?

Berätta kort och sakligt om dig själv och de valteman du tycker är viktiga.

Hur inverkar det ifyllda innehållet i hur röstarna kan sortera kandidater enligt viktiga valtema?

Välj de tre teman som är viktigast för dig. De besökare som väljer att filtrera kandidaterna enligt sina viktigaste politiska frågor ser kandidaterna enligt hur väl de politiska frågorna matchar.

Vart kan du ringa / ta kontakt, ifall det uppstår problem?

info@sfp.fi, 045-6579659 eller 040 561 0970.